Flagregler

Følgende er taget fra DASUs reglement 5 – september 2015

 

59.2 SIGNALERING

59.201

Ved overvågning af løbsstrækningen, støtter løbslederen, assistenterne og flagposterne sig i stor udstrækning på anvendelse af signaler for at medvirke til kørernes sikkerhed og til at håndhæve reglementet.

59.202

Signalerne bliver om dagen vist ved hjælp af farvede flag/tavler og/eller ved hjælp af lys.

Signalerne bliver i mørke vist ved hjælp af lys og reflekterende skilte.

59.203

Minimum størrelsen på flag er 60 cm x 80 cm, rødt flag dog 80 cm x 100 cm. De samme flag med samme betydning benyttes både under tidtagning, træning og løb.

 

59.204 START FLAG

Flaget vises ved startstregen.
Før start fatter starteren startflaget med flagdugen indsamlet i hån- den og holder flaget langs højre ben. Samtidig holder han den ven- stre hånd i luften med håndfladen rette mod startfeltet. Når starte- ren har sænket sin venstre hånd skal startsignalet gives kort tid efter. Startordre anses for givet, når flaget påbegynder en opadgå- ende bevægelse. Startflaget holdes løftet indtil hele feltet har passeret.

Gælder kun for asfalt:
Når bilerne er opstillet på de respektive startpladser viser starteren ”30 sekunder” og derefter ”15 sekunder”.

 

59.205 MÅLFLAG

Flaget vises ved målstregen
Sort og hvidternet flag, normalt bevægeligt.
Når man har fået målflag er der overhalingsforbud gældende fra før- ste post efter målflag. Der skal ikke flages med gult flag.

59.206 RØDT FLAG

Flaget vises på samtlige flagposter.
Flaget vises bevægeligt og fortæller kørerne, at løbet er indstillet.

Hvis et heat stoppes med rødt flag og en kører anses at være årsag til standsningen, kan køreren udelukkes fra at deltage i en eventuel omstart af heatet.

Gælder kun for offroad:
Kørerne skal køre langsomt i depot.
Ved tyvstart vises det røde flag som tegn på omstart. Hvis flaget bruges til at stoppe løbet ved tyvstart, køres ikke i depot.

Gælder kun for asfalt:
Kørerne skal, under træning og tidtagning, køre langsomt i pit. Under løb, skal kørerne køre langsomt i pit, hvis ikke andet anvises af officials. For regler om genstart af heat se 56.303 Rødt flag.

 

59.207 SORT OG HVIDT FLAG

Flaget vises ved startstregen/målstregen.
Delt diagonalt i en sort og hvid halvdel.
Flaget vises ubevægeligt sammen med en nummertavle, se pkt. 59.218.
Flaget er en advarsel (bliver kun vist en gang) til køreren med det pågældende nummer, om at hans kørsel er usportslig.

 

59.208 SORT OG HVID TAVLE (Gælder kun for asfalt)

Tavlen vises ved startstregen/målstregen.
Delt diagonalt i en sort og hvid halvdel.
Tavlen vises ubevægeligt sammen med en nummertavle, se pkt. 59.218.
Tavlen er besked om at køreren har fået en eller flere strafbaner. Tavlen bliver vist til køreren med det pågældende nummer indtil strafbanen(erne) er udført korrekt.

 

59.209 SORT FLAG

Flaget vises ved startstregen/målstregen
Flaget vises sammen med en tavle, se pkt. 59.218, og fortæller kø- reren med det pågældende nummer, at han skal køre til depot (off- road) eller i pit (asfalt) senest 2 omgange efter meddelelsen.
Hvis flages bruges til udelukkelse fra heat, skal køreren straks efter heatets afslutning henvende sig dommerne.

 

59.210

Beslutning om at vise rødt flag, sort/hvidt diagonal flag samt sort flag træffes af dom- merne. Efter aftale eller i nødstilfælde træffes beslutningen om brugen af det røde flag af løbslederen.

 

59.211 SORT FLAG MED ORANGE CIRKEL

Flaget vises ved startstregen/målstregen
Den orange cirkel skal være 40 cm – diameter.
Flaget vises sammen med en tavle, se pkt. 59.218.
Flaget fortæller køreren med det pågældende nummer, at hans bil har en mekanisk defekt, der kan bringe ham selv eller andre i fare. Køreren skal køre til depot (offroad) eller pit (asfalt) første gang han når denne.

Gælder kun for asfalt:
Kan fejlen udbedres i pit, kan føreren fortsætte kørslen.

 

59.212 GULT FLAG

Flaget kan vises på samtlige flagposter. Gult flag betyder fare.

Gælder kun for offroad:

 1. a)  Gult flag vises bevægeligt umiddelbart før uheldsstedet/forhindringen. Et gult flag skal vises bevægeligt i 2 om-

  gange for den samme forhindring.

 2. b)  To gule flag vises bevægeligt hvis forhindringen er i ideallinjen, efter 2 omgange vil de to gule flag blive afløst af et gult

  flag som vises bevægeligt til heatet er slut.

 3. c)  Efter det gule flag må der ikke overhales før uheldsstedet/forhindringen som der flages for, er fuldstændig passe-

  ret.

 4. d)  Der vil ikke blive vist grønt flag på den efterfølgende post.

Gælder kun for asfalt:
Et bevægeligt gult flag: Nedsæt hastigheden, overhaling forbudt indtil en flagpost med grønt flag er passeret, vær parat til at ændre bane. Der er en fare udenfor eller delvist på banen.

To bevægelige gule flag: Nedsæt hastigheden, overhaling forbudt indtil en flagpost med grønt flag er passeret, vær parat til at ændre bane eller helt at stoppe. Der er en fare, som helt eller delvist blo- kerer banen.

Gult flag vises kun på flagposten umiddelbart før faren.
En bil kører ind i gul flagzone, når den forreste del at bilen har pas- seret en linje trukket fra flagposten vinkelret ud på banelegemet. Hvis en bagvedkørende bil er kørt ind i en gul flagzone, er overha- lingsforbuddet overtrådt i det øjeblik, hvor det forreste punkt på bilen krydser en linje trukket vinkelret ud fra den forankørende bils bageste punkt.

 

59.213 GULT FLAG/TAVLE MED RØDE STRIBER

Flaget kan vises på samtlige flagposter.
Flaget kan erstattes af en fast tavle af minimum samme størrelse som flaget.
Flaget betyder nedsat friktion.
Flaget vises ubevægeligt for, at det ikke skal kunne forveksles med gult flag.
Flaget benyttes til at fortælle kørerne at friktionen på banelegemet er nedsat i området efter hvor flaget bliver vist. Flaget benyttes mest ved oliespild på banen, men det kan også benyttes til at ad- vare kørerne om at der er vandpytter på banen der er store nok til at forårsage aquaplaning, eller for at advare kørerne om en lokal regnbyge, når de kører fra tør bane ind på et vådt baneafsnit.

I sidste tilfældet skal ud over flaget vises en hånd der peger mod himlen.
Dette flag skal vises i fire omgange eller indtil baneoverfladen ven- der tilbage til normal tilstand.

Det er ikke nødvendigt for den efterfølgende flagzone at vise grønt flag.
Der skal være et flag på alle poster.

59.214 GRØNT FLAG

Flaget kan vises på samtlige flagposter. Flaget betyder, at banen er klar.

 • Gælder kun for offroad:
  Flaget SKAL anvendes ved klarmelding af flagposter.

Gælder kun for asfalt:
Flaget anvendes i følgende tilfælde:

 • Ved ophør at en flagzone, hvor der bliver vist gult flag,
 • Ved at afløse det gule flag så snart banen er ryddet. Flaget vi-

  ses i to omgange.

 • Flaget kan også anvendes ved start på opvarmningsomgang

  eller ved start på træning, men kun efter ordre fra løbslederen.

Flaget vises kun bevægeligt.

59.215 HVIDT FLAG

Flaget kan vises på samtlige flagposter.
Flaget betyder, at der er en langsomt kørende bil på banen.

Et flag kan vises ubevægeligt som betyder, at køreren er ved at nå op til en meget langsommere bil.

Et flag kan vises bevægeligt som betyder, at køreren kan blive alvorligt hindret af en meget langsommere bil.
Føreren af et servicekøretøj (ambulance, kranvogn el. lign) skal sikre sig, at flagposten før det sted køretøjet kører ind på banen er opmærksom herpå. Hvis køretøjet standser, skal der vises gult flag med det samme.

59.216 BLÅT FLAG

Flaget kan vises på samtlige flagposter.
Flaget betyder, at en eller flere hurtigere biler er ved at overhale.

Under træning/tidtagning:
Et flag kan vises ubevægeligt som betyder, at køreren er ved at blive indhentet af en hurtigere bil. Giv plads for overhaling.
Et flag kan vises bevægeligt som betyder, at køreren er ved at blive overhalet af en hurtigere bil. Giv plads for overhaling øjeblik- kelig.

Under heat:
Et flag kan vises ubevægeligt som betyder, at du er ved at blive overhalet med én eller flere omgange. Giv plads for overhaling. Et flag kan vises bevægeligt som betyder, at du øjeblikkelig skal give plads for overhaling. Du risikerer at blive idømt straf. Flagposterne skal bemærke, at under heat skal flaget kun vises til kørere, der er ved at blive overhalet med én eller flere omgange. Bevægeligt flag skal kun vises, hvis der omgangen før er vist ubevægeligt flag eller efter ordre fra løbslederen.

Gælder kun for asfalt:
Under træning/tidtagning og heat:
Et flag vises ubevægeligt til kørere, der kører ud på banen fra pitten, hvis køreren kommer ud på banen midt i ”trafikken”.